addEventListener("load", function() { setTimeout(hideURLbar, 0); }, false); function hideURLbar(){ window.scrollTo(0,1); } 樂樂小棧,花公花婆幸福籤
  花公花婆幸福籤  

○ 第 二十六 首 中平籤

 

詩曰:

用盡工夫未得意

事諧想必在三秋

       歌曰:

百尺竿頭 晚景可祝

若問何時 秋冬合意

米力仙註:寶馬金鞍之象

【北海觀音明善堂白話淺釋】

求得此籤有爭戰,戰鬥與競爭的意思,必須有樂觀奮鬥的精神,不可氣累,直到成功為止。凡事久自見效,若遇秋冬心事有望。

問感情,不要怕失敗,信心莫失,再接再厲,才有成功的機會。

  成功與失敗都心存感恩天地,必有善果 ~

     成功除了人的努力,也是天地賜予我們的幸福,失敗是要我們調整和準備。想要再重回幸福,就要保持樂觀奮鬥,不可輕言放棄,否則成功只是偶然,失敗是必然。求得此籤,有恆心和感恩的意思,藉著成功與失敗,不斷的耕耘內心裡的福田,幸福之神就會再重回你的左右。

 

 

靜思語

==============

恆心就如滴水穿石,再大的困難與阻礙也能衝破。
感恩是一種最清淨的智慧所發揮出來的功用。
每個人心裡都有一股清流,都有一塊福田,隱藏著豐沛的泉源。
人生多一分感恩,就多一分美化。

解曰:(運氣白話解說)

幸運指數 : 59

幸運色 籃,白色。    幸運數 2 , 6 數轉吉。    開運方位 西南方開運轉吉。

幸運色 : 配戴之頭飾,耳環,衣著,皮包配飾,化裝品,指甲....等幸運色。

幸運數字 : 日期,時間或其他數字的幸運數。

開運方位 : 在房間或客廳放一杯水或鮮花,香花,可增強姻緣運及家運。

綜合運勢:  中平,再接再厲。 愛情戀愛:  中平,遇競爭。
告白邀約:  再接再厲。 尋人失物: 靜待佳音。
財運投資: 意外失財。 事業謀職: 凶,遇競爭。
外出旅行: 小心意外。 變動遷移: 平安。
學業考運:  求大廟神佛助。 疾病求醫: 平安。

凡事總論:積極進取,後福無窮。 閉目靜心默禱,請求在地的樹神花仙庇佑守護,驚喜連連。